Harmonogram maturalnych egzaminów poprawkowych

Język polski ustny- 25.08.2015, od godz.8:00 Język angielski ustny- 25.08.2015, godz.8:00 Część pisemna – 25 sierpnia 2015 r. (wtorek), godz. 9:00-Informacja o miejscu egzaminu  zostanie umieszczona na stronie internetowej właściwej okręgowej komisji egzaminacyjnej w terminie do 7 sierpnia 2015 r.- www.oke.wroc.pl. Zdający musi zabrać ze sobą- świadectwo ukończenia liceum, dowód osobisty lub inny dokument z peselem, czarny długopis, przybory wymagane … Read More

Zestaw podręczników na rok szkolny 2015/2016

Klasy 1 1.Język angielski Jane Comyns Carr, Jennifer Parsons, Peter Moran, Lindsay White,Tomasz Siuta, New Matura Success Elementary – Upper-Intermediate2.Tim Falla, Paul A. Davies, Małgorzata Wieruszewska New Matura Solutions Elementary – Advanced Jayne Wildman, Fiona Beddall Insight, poziomy: Elementary – advanced Matura Focus Longman Elementary-Advanced Oxford Solutions Elementary-Upper-intermediate 2. Język Niemiecki K. Łuniewska,K. Tworek,Z. Wąsik, M. Zagóra Alles Klar 1a,b/2a,bzakres … Read More