6. Slam poetycki już 29 kwietnia 2016

Szanowni Państwo

nauczyciele i uczniowie II Liceum Ogólnokształcącego im. C.K. Norwida w Jeleniej Górze  zapraszają

gimnazjalistów, licealistów i zainteresowanych nauczycieli

do wzięcia udziału w comiesięcznych Slamach Poetyckich w „Norwidzie”

Regulamin:

Idea:  Slam poetycki kierowany jest do autorów-amatorów, którzy chcą wyrażać siebie nie tylko poprzez pisanie poezji, ale także swoistą autoprezentację

  1. Cel: promocja twórczości poetyckiej uczniów i nauczycieli
  2. Miejsce- hol w II LO w Jeleniej Górze
  3. Termin: każdy ostatni piątek miesiąca, godz.18.00.

Kolejny slam odbędzie się – 29 kwietnia 2016 r.

  1. Zasady: Uczestnicy slamu mogą zaprezentować twórczość własną w 2 podstawowych kategoriach:
  2. kategoria „pół żartem, pół serio”
  3. kategoria „ lirycznie”

Każdy uczestnik ma 3 minuty na zaprezentowanie swojego utworu w pojedynku z przeciwnikiem wybieranym losowo. Podczas prezentacji nie wolno używać rekwizytów i instrumentów. Do kolejnych rund przechodzą zwycięzcy wybierani przez zgromadzoną publiczność, która ocenia warsztat i zaangażowanie poety. Należy przygotować co najmniej 2 teksty.

Zwycięzcy wieczoru otrzymują nagrody niespodzianki.

O przynależności do kategorii decyduje tematyka i sposób zaprezentowania  wierszy.

Autor musi zdecydować, czy przygotowane przez niego teksty należy sklasyfikować jako typowo slamerskie  tj. żartobliwe, dowcipne, przeobrażające twórczość w zabawę czy typowo liryczne tj. refleksyjno-filozoficzne, poważne.

Od stycznia 2016 wprowadzamy także 3 kategorię:

  1. kategoria „na początku było słowo”

To kategoria dodatkowa, stworzona pod wpływem sugestii publiczności slamowej  i osób zainteresowanych poezją.

Dotyczy osób piszących, które mają obawy przed wystąpieniem publicznym.        W ramach slamu stwarzamy okazję, aby napisane teksty zostały zaprezentowane publiczności i jednocześnie ocenione przez nią.

Prezentacji dokonają profesjonalni aktorzy.

Uczestnicy zainteresowani tą kategorią przygotowują 1 tekst. Może być on opatrzony inicjałami lub pseudonimem artystycznym. Reszta należeć już będzie do aktorów-wykonawców, którzy losować będą teksty i jak na typowym slamie stawać do pojedynku poetyckiego. O wygranej zadecyduje- jak w pozostałych kategoriach- publiczność. Zwycięzca otrzyma nagrodę niespodziankę.

Slamy objęte zostały Honorowym Patronatem Ministra Edukacji Narodowej

Sponsorami nagród są:

Termy Cieplickie, Teatr im C.K. Norwida w Jeleniej Górze, Filharmonia Jeleniogórska, Teatr Nasz z Michałowic, Książnica Karkonoska, sponsorzy prywatni.

Patronat medialny sprawuje Muzyczne Radio

  1. Organizatorzy:

Agnieszka Gradkowska

Halina Lejczak

Ewelina Zwolińska

  1. Kontakt: lejczak@poczta.onet.pl

lub          ewelinazwolinska@poczta.onet.pl