Debata oksfordzka w Norwidzie

Debata oksfordzka ma długą tradycję. Wywodzi się z zasad debatowania opracowanych na Uniwersytecie w Oxfordzie w pierwszej połowie XIX w.
Zadaniem debaty jest dyskusja nad tezą. Debatują przeciwnicy tezy oraz jej obrońcy. O temacie strony wiedzą wcześniej.
Debacie przewodniczy Marszałek, który prowadzi dyskusję i czuwa nad przestrzeganiem zasad. Ma do pomocy Sekretarza czuwającego nad czasem i kolejnością wypowiedzi. W debacie oksfordzkiej zdecydowanie zabronione jest obrażanie bądź wyśmiewanie Mówców strony przeciwnej i wszelkie inne niekulturalne zachowania.

Uczestnicy debaty

Marszałek – prowadzi całą debatę, czuwa nad jej sprawnym przebiegiem. Jest bezstronny. Do jego obowiązków należy m.in.:

 • ogłoszenie zasad, jakie zasady obowiązują podczas debaty.
 • udzielanie głosu poszczególnym uczestnikom (może także przerwać przemowę, w razie naruszenia zasad)
 • dbanie o przestrzeganie zasad, kulturę słowa i poziom debaty.
 • decydowanie o udzielaniu głosu publiczności
 • informowanie o wyniku debaty

Sekretarz – pełni funkcję pomocnika Marszałka. Jest bezstronny. Do jego zadań należy m.in.

 • dbanie o nieprzekraczanie czasowych ram wypowiedzi
 • informowanie przez określony znak (ustalony przez Sekretarza) o zbliżającym się końcu przemowy (30 sekund przed końcem)
 • informowanie przez określony znak (ustalony przez Sekretarza) o upływie czasu wypowiedzi
 • przeprowadzanie głosowań

Strony debaty

W debacie oksfordzkiej istnieje ścisły podział na 2 grupy: Propozycję i Opozycję. Przedstawiciele Propozycji mają argumentować za tezą, Opozycji – przeciwko.

Istnieje także ścisły podział ról w poszczególnych grupach:

4 mówców po stronie Propozycji, 4 mówców po stronie Opozycji

 • Pierwsi mówcy (czasem nazywanie liderami) mają za zadanie zdefiniować tezę debaty oraz podać kilka najważniejszych argumentów
 • Drudzy mówcy mają za zadanie podać nowe argument (rozszerzać argumenty liderów),  mogą także odnieść się do wypowiedzi oponentów
 • Trzeci mówcy mają za zadanie przede wszystkim podważać argumentację strony przeciwnej,
 • Czwarci mówcy mają za zadanie przede wszystkim podsumować całą argumentację swojej strony, mogą ewentualnie podać dodatkowe argumenty,

Publiczność

W debacie uczestniczy także publiczność. Może ona zadawać pytania. Może też decydować o wynikach debaty poprzez głosowania. (patrz rozdział: czas na zadawanie pytań; wynik debaty)

Organizacja Sali

 

Marszałek
Sekretarz
Lider Propozycji

(1 mówca)

Lider Opozycji

(1 mówca)

2 mówca 2 mówca
3 mówca 3 mówca
4 mówca 4 mówca
Publiczność

Organizacja debaty

 1. Pierwszym etapem (po przywitaniu przez Marszałka) zajęcie stron. Obie drużyny znają temat debaty z wyprzedzeniem.
 2. Debatę zawsze rozpoczyna Lider Propozycji. Jako drugi występuje Lider Opozycji. Następnie naprzemiennie wypowiadają się mówcy poszczególnych stron. Debatę zawsze kończy 4 mówca strony Opozycji.
 3. Każdy z mówców ma określoną ilość czasu na swoje wystąpienie (4 minuty).
 4. Po wystąpieniu poszczególnych mówców, mówcy strony przeciwnej, a także publiczność, mogą zadać pytania. Marszałek ogłasza czas na zadawanie pytań (5 minut)- może ten czas wydłużyć.
 5. Po zamknięciu debaty przez Marszałka, Publiczność decyduje o wyniku debaty. (patrz rozdział: wynik debaty)

Czas na zadawanie pytań

Tradycją debat oksfordzkich jest możliwość zadawania pytań lub podawania informacji. Mogą to czynić przedstawiciele stron debaty i publiczność. Zasady dotyczące pytań:

 • Chęć zadania pytania zgłasza się przez podniesienie po ogłoszeniu przez Marszałka czasu na zadawanie pytań
 • Pytanie musi być krótka (max 2 zdania)
 • Głosu osobie zgłaszającej pytanie udziela Marszałek.

Zasady debatowania

 • Pierwszy mówca, otwierający debatę (lider propozycji) zwyczajowo przedstawia mówców strony własnej i przeciwnej na wstępie swojego wystąpienia.
 • Mowy rozpoczynają się od krótkiej, grzecznościowej inwokacji skierowanej do marszałka, strony przeciwnej i publiczności np.: “Panie Marszałku, panie Sekretarzu szanowni Oponenci, wspaniała Publiczności” lub “Panie Marszałku, droga Publiczności, szanowni Oponenci”.
 • Tradycyjnie mówcy zwracają się do siebie na pan/pani, a do Marszałka i Sekretarza „Pani Marszałek/Panie Marszałku” „Pani Sekretarz/Panie Sekretarzu”.
 • Marszałek powinien podziękować każdemu mówcy za wystąpienie.
 • Bezwzględnie zakazane są argumenty ad personam, wyszydzanie, ośmieszanie i obrażanie przeciwników. Za takie zachowanie Marszałek odbiera głos w całej debacie.
 • W czasie wystąpień pozostali mówcy powinni zachowywać ciszę, dopuszczalne jest jedynie porozumiewanie się szeptem.

Wyniki debaty

Po debacie:

Odbędzie się głosowanie dotyczące najlepszego mówcy debaty.

Sposób głosowania zostanie przedstawiony przez Sekretarza.

Link do ankiety: https://goo.gl/forms/Xg3n6Dc5aBPSNr933

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *