Zawieszenie zajęć.

Na podstawie §18 ust. 2 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach(Dz. U. z 2003 r. Nr 6, poz. 69) Dyrektor Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 2 w Jeleniej Górze informuję, że w dniach 18,19 i 23 kwietnia 2019 r. za zgodą organu prowadzącego zawiesza zajęcia opiekuńcze i wychowawcze w naszej placówce, w związku z podjęciem akcji strajkowej przez pracowników szkoły.
O sposobie organizacji zajęć w dniach następnych zostaną Państwo poinformowani niezwłocznie poprzez stronę internetową placówki i dziennik elektroniczny.

Z poważaniem – Iwona Kumek

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *