Cyprian Kamil Norwid

“Są bowiem drogi dwie wyrozumienia,
Przez wiedzę jasną lub skryte cierpienia.”