Cyprian Kamil Norwid

“Ojczyzna – to wielki zbiorowy obowiązek.”