Cyprian Kamil Norwid

Cisza jest głosów zbieraniem….