Cyprian Kamil Norwid

Heroizm nie jest w samych bitwach,

ale na wszystkich polach życia i nieustannie.

Owszem bitwy dlatego tylko bywają,

iż heroizm nie bywa pierwej na polach życia praktykowany.