Cyprian Kamil Norwid

Jesteśmy żadnym społeczeństwem.
Jesteśmy wielkim sztandarem narodowym.