„Czy ubezpieczenie społeczne są potrzebne?”

Z takim pytaniem 4 marca 2016 roku uczniowie klasy 1F udali się na spotkanie do Inspektoratu ZUS w Jeleniej Górze. Wycieczka rozpoczęła się prelekcją przeprowadzoną przez Panią Agnieszkę Gałkowską, Kierownik Wydziału Obsługi Klientów i Korespondencji. Uczniowie dowiedzieli się, gdzie „wędrują” pieniądze odciągane z wynagrodzenia brutto w ramach składki ubezpieczeniowej i co dzięki temu przysługuje ubezpieczonemu. Zapoznali się również z PUE – platformą usług elektronicznych ZUS.
Po zakończonej prezentacji był czas na pytania. Uczniowie skrzętnie wykorzystali tą możliwość i zdawali pytania w celu rozwiania wszystkich swoich wątpliwości. Po tym, uczniowie ruszyli na zwiedzanie budynku ZUS. Wycieczka rozpoczęła się od sali operacyjnej, gdzie obsługiwani są wszyscy interesanci. Na zakończenie uczniowie zapoznali się z zusomatem – urządzeniem, które umożliwia złożenie dokumentu w ZUS 24 godziny 7 dni w tygodniu. Uczniowie skorzystali z okazji i na własne oczy przekonali się, jak działa ten automat i złożyli dokument. Na pamiątkę pozostało potwierdzenie złożenia dokumentu.

dr Beata Owczarczyk