Diagnozy klas 2

Od 19 do 22 czerwca 2017 klasy 2 przystępują do diagnoz z przedmiotów maturalnych na poziomie podstawowym i rozszerzonym.

Harmonogram diagnoz znajduje się w holu szkoły.