DIAGNOZY KLAS DRUGICH

W dniach 22-25 czerwca 2015 w klasach drugich II zostaną przeprowadzone obowiązkowe diagnozy z następujących przedmiotów: język polski, matematyka, języki obce, geografia, biologia, historia, chemia, fizyka, wiedza o społeczeństwie
Udział uczniów w diagnozie jest obowiązkowy.
Zajęcia klas I odbywają się według planu w określonych salach lekcyjnych.
klasa sala
1A 17
1B 16
1C 14
1D 15
1E 6
1F 7