Dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych.

W związku z przesunięciem terminów egzaminów maturalnych w roku szkolnym 2019/2020 z powodu COVID-19 ustalono nowe terminy dni wolnych od zajęć dydaktyczno- wychowawczych.
Nowy termin- 8,9 10 czerwca 2020r.
W tych dniach nie ma lekcji.
I.Kumek- dyrektor ZSO2