Doradztwo zawodowe w Norwidzie

W dniach 10 i 27 października odbyły się zajęcia z doradztwa zawodowego dla klas trzecich prowadzone przez przedstawicieli Mobilnego Centrum Informacji Zawodowej. Prowadzenie grupowych zajęć miało za zadanie zaktywizować i przygotować uczniów do świadomego planowania kariery i podjęcia roli zawodowej.

Celem zajęć było także zwiększenie świadomości uczniów, dotyczącej konieczności racjonalnego planowania rozwoju zawodowego i podejmowania właściwych decyzji.

W dniach 27 października, 7 i 14 listopada miały miejsce indywidualne porady edukacyjne i zawodowe, których celem było wskazanie osobom zainteresowanym źródeł dodatkowej, rzetelnej informacji na poziomie regionalnym, ogólnokrajowym, europejskim i światowym na temat:

– rynku pracy,

– trendów rozwojowych w świecie zawodów i zatrudnienia,

– możliwości wykorzystania posiadanych uzdolnień i talentów w różnych obszarach świata pracy,

– porównywalności dyplomów i certyfikatów zawodowych.