Dzień dawcy szpiku w Norwidzie

27 listopada w Norwidzie j SZKOLNY DZIEŃ DAWCY SZPIKU serdecznie zapraszamy grono pedagogiczne i uczniów klas trzecich do wzięcia udziału w szlachetnej akcji – koordynator Jolanta Kwiecień – Wrotniewska