Dzień liczby Pi w Norwidzie

14.03. Międzynarodowy Dzień liczby Pi.