Dzień młodego anglisty

13 kwietnia grupa językowa Pani Magdaleny Tomery pod opieką Pana Justyna Bilskiego po raz kolejny wzięła udział w Dniu Młodego Anglisty organizowanym przez Instytut Filologii Angielskiej Uniwersytetu Wrocławskiego. Nasi uczniowie uczestniczyli w dwóch wykładach: “How did Shakespeare become stinking rich?” dr Patrycji Poniatowskiej i “Language, thought and culture or linguistic relativity” dr Jacka Woźnego. Młodzi angliści mieli rownież okazję wziąć udział w warsztatach dotyczących słownictwa, gramatyki bądź wymowy. W międzyczasie Instytut zaprezentował swoją ofertę edukacyjną dla przyszłych studentów filologii angielskiej
autorem relacji jest Marcelina Lasota 1ad