Dzień mózgu

17.11.15 w auli szkolnej odbyła sie profilaktyczna prelekcja neurofizjologii uzależnień zatytułowana “Dzień Mózgu”. Autorem była Beata Piskor-Świerad, która poprowadziła pierwszą część dotycząca mózgu i jego funkcjonowania. Drugą część spotkania poprowadził zaproszony gość, ratownik medyczny, Pan Tomasz Łątka, który omówił metody reagowania i ratowania podczas rożnych uszkodzeń mózgu. W prelekcji udział wzięli wszyscy uczniowie klas I i II.