Epikur w NORWIDZIE

6 marca 2017 r. mieliśmy przyjemność uczestniczyć w kolejnym wykładzie filozoficznym p. dra Artura Pacewicza, tym razem na temat Epikura i jego sposobu na życie.
W prelekcji wzięły udział wszystkie klasy o profilu humanistycznym oraz osoby zainteresowane filozofią epikurejską.
Zostaliśmy wprowadzeni w temat uniwersalnych haseł i poglądów hellenistycznego myśliciela, który głosił, że świat złożony jest z atomów, a przyjemność to brak przykrości.
Prawdy głoszone przez Epikura okazały się aktualne w dzisiejszych czasach.
Dzięki wyłożeniu nauk greckiego filozofa przez p. dra Pacewicza z Uniwersytetu Wrocławskiego zrozumieliśmy, że szczęście zależy od człowieka, a konkretnie od jego wyborów.
Czyżby każdy z nas był „ kowalem własnego losu” ?Uczniowie 2 a