Filozofia króluje w Norwidzie!

      Jak już wszyscy mogą się domyślić po tytule, pan profesor Artur Pacewicz, wykładowca UWr, w środę 15.01.2020r. po raz czwarty w b. r. szk. odwiedził naszą szkołę, aby kontynuować wykład nt. sofistów i Sokratesa. Jak zwykle spotkanie było bardzo ciekawe. Na poprzednim wykładzie został poruszony temat sofistów. Tym razem dowiedzieliśmy się zdecydowanie więcej o światowej sławy Protogorasie, Gorgiasie i Sokratesie.

         Podejście Sokratesa do własnej wiedzy i przekonań streszcza przypisywane mu zdanie „Wiem, że nic nie wiem”. Sokrates deklarował tym samym, że jest jedynie miłośnikiem mądrości (filozofem) i poszukiwaczem prawdy, i sam nie dysponuje wiedzą, której mógłby nauczać. Tym samym odróżniał się od sofistów, którzy uważali się (zdaniem Sokratesa bezpodstawnie) za znających prawdę i oferowali jej nauczanie. Filozof przechadzał się ulicami
i dyskutował  z przechodniami na tematy filozoficzne. W dyskusji Sokrates stosował wypracowane przez siebie metody majeutyczną i elenktyczną. Uważając, że sam nic nie wie i prawdziwej wiedzy dopiero poszukuje, starał się nie tyle przekonać swoich rozmówców, lecz wskazać na błędność ich poglądów lub wydobyć z nich ukrytą wiedzę.

Metoda elenktyczna polegała na sprawdzaniu wartości i zbijaniu twierdzeń rozmówcy poprzez wyprowadzanie z nich konsekwencji doprowadzających w końcu do tezy absurdalnej lub sprzecznej z twierdzeniem pierwotnym. Metodę majeutyczną stosował  tylko wobec niektórych osób, w których drzemała nieuświadomiona wiedza.

         Dziękujemy p. Magdalenie Nogieć za zorganizowanie kolejnego już spotkania z filozofią w Norwidzie i zapraszamy ponownie (już w lutym).