Przyjmowanie przez Dyrektora II Liceum Ogólnokształcącego im. C.K. Norwida

w Jeleniej Górze  stron w sprawie skarg i wniosków odbywa się w następujących terminach:

  • poniedziałek -13:00 – 15:00
  • w dniach konsultacji dla rodziców i spotkań z rodzicami: 17:00 do 18:30
  • W przypadku konieczności spotkania w innym terminie, prosimy się skontaktować z sekretariatem w celu umówienia spotkania