Harmonogram maturalnych egzaminów poprawkowych

  1. Język polski ustny- 25.08.2015, od godz.8:00
  2. Język angielski ustny- 25.08.2015, godz.8:00
  3. Część pisemna – 25 sierpnia 2015 r. (wtorek), godz. 9:00-Informacja o miejscu egzaminu  zostanie umieszczona na stronie internetowej właściwej okręgowej komisji egzaminacyjnej w terminie do 7 sierpnia 2015 r.- www.oke.wroc.pl. Zdający musi zabrać ze sobą- świadectwo ukończenia liceum, dowód osobisty lub inny dokument z peselem, czarny długopis, przybory wymagane na egzaminie.