Informacja dyrektora ZSO nr 2

Informuje, że z powodu rozszerzającej się epidemii w Polsce odwołuję zebrania i konsultacje w dniu 19 marca 2020-kontakt z nauczycielami w sprawach uczniów i ich ocen za pośrednictwem dziennika elektronicznego.

Dyrektor ZSO Nr 2- I.Kumek