1. Hol szkolny- remont posadzki, nowa terakota
 2. ogrodzenie szkoły- nowy płot od strony Bulwaru Łazarkiewicza i renowacja od strony Gimnazjalnej
 3. nowy parking szkolny- utwardzenie terenu i wyłożenie puzzlami
 4. toalety- kapitalny remont toalet dla pracowników
 5. sale lekcyjne-202,4B, 3B,6,7,105,2,17,101,107 – malowanie , wymiana podłogi, wymiana oświetlenia
 6. korytarze w budynku głównym- malowanie
 7. Bezpieczna szkoła- system monitoringu , karty chipowe, komputer w każdej sali lekcyjnej, dziennik elektroniczny, telewizor plazmowy
 8. Wymiana kaloryferów w 3 salach
 9. laboratorium chemiczne
 10. Doposażenie pracowni szkolnych w multimedia tzn. rzutniki, głośniki, komputery
 11. Komputery do pracowni komputerowej
 12. Siłownia szkolna- adaptacja pomieszczenia gospodarczego i pozyskanie wyposażenia sportowego
 13. Doposażenie laboratorium fizycznego i biologicznego w nowoczesne pomoce dydaktyczne,
 14. Wymiana instalacji elektrycznej w 2 salach
 15. Korytarz przy salach 6,7, 107 i 108- wyłożenie kafelkami ścian i malowanie
 16. Radiowęzeł- naprawa sprzętu i instalacji( praca rodzica z kl.1E)
 17. sekretariat główny
 18. aula szkolna- wymiana okien, rolety
 19. sala gimnastyczna
 20. boisko
 21. remont budynku B

Środki pozyskane na ten cel:
1. Budżet obywatelski 2013- wniosek Norwida pozytywnie zaopiniowany przez Miasto Jelenia Góra
2. Miasto Jelenia Góra
3. Koncerty charytatywne- w Teatrze Zdrojowym , zorganizowany i wykonany przez nauczycieli i uczniów Norwida
4. Rada Rodziców
5. Projekty własne nauczycieli Norwida
6. Sponsorzy- Fundacja Banku Zachodniego WBK