Kirył Pietruczuk w “Domówce”

Nasz uczeń Kirył Pietruczuk z 3C wraz grupą teatralną  STA–ART w świetnym przedstawieniu „Domówka”

Poczytajcie w Jelonce. http://www.jelonka.com/news,single,init,article,68084