KOLEJNE SUKCESY NORWIDA

Mamy sukcesy w Ogólnopolskim Konkursie Języka Niemieckiego “Deutschfreund” 2016!

Około 6000 uczniów z 300 szkół: podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych zmierzyło się 16 listopada 2016 r. z zadaniami konkursu. W klasach pierwszych i drugich szkół ponadgimnazjalnych brało udział około 800 osób, a w klasach trzecich – około 900. 600 uczestników było z województwa dolnośląskiego. W naszej szkole w konkursie uczestniczyło 16 chętnych. Wszyscy uczestnicy otrzymali pamiątkowe dyplomy.

Uczennice klas pierwszych:

  • Siódme miejsce w województwie uzyskała Victoria Kozłowska z kl. IB prowadzona przez mgr Jolantę Schmidel, otrzymując dyplom uznania za uzyskanie bardzo dobrego wyniku.
  • Dziesiąte miejsce w województwie uzyskała Michelle Sakowicz z kl. I E powadzona przez mgr Wojciecha Dziedzielę, otrzymując dyplom uznania za uzyskanie bardzo dobrego wyniku.

Uczniowie klas drugich.

Wysokie lokaty uzyskało troje uczniów prowadzonych przez mgr Jolantę Schmidel:

  • Julian Wastian z kl. II F – drugie miejsce w województwie oraz dyplom uznania za uzyskanie bardzo dobrego wyniku.
  • Marcelina Śladowska z kl. II B – szóste miejsce w województwie oraz dyplom uznania za uzyskanie dobrego wyniku w konkursie.
  • Leszek Kołodziejczyk z kl. II F – również szóste miejsce w województwie oraz dyplom uznania za uzyskanie dobrego wyniku w konkursie.

Uczennice klas trzecich.

Dobre wyniki uzyskały dwie uczennice prowadzone przez mgr Agnieszkę Pleskot-Bieniasz:

  • Gabriela Olejniczak z kl. III B – 16 miejsce w województwie oraz dyplom uznania za uzyskanie dobrego wyniku.
  • Alicja Bednarczyk z kl. III C – 17 miejsce w województwie oraz dyplom uznania za uzyskanie dobrego wyniku.

Cieszymy się bardzo i gratulujemy zwycięzcom oraz uczestnikom!