Lekcja z Mistrzem

We wtorek (19.04.2016 r.) norwidowska społeczność miała przyjemność gościć Panią poseł Zofię Czernow w ramach cyklu spotkań   „Lekcja z Mistrzem”.

O godzinie 10:50, Pani Dyrektor Iwona Kumek, zebranym w auli uczniom  przedstawiła gościa.  Pani poseł na wstępie zaznaczyła, że zachęca do aktywnego udziału w spotkaniu.

Na początku Pani Czernow przybliżyła zebranym proces legislacyjny i szczegółowo omówiła organy państwa biorące udział w powstawaniu uchwał. A także, bazując na określonych ustawach, zwróciła uwagę uczniom, co powinien posiadać projekt takiej ustawy, aby została zaakceptowana przez Marszałka Sejmu.

Zadane Pani Czernow pytania obejmowały przede wszystkim aktualne tematy takie jak problem uchodźców, wyjście Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej, ale także przywileje związane z legitymacją poselską, jak i co według naszego gościa, powinno się zmienić w Jeleniej Górze, aby młodzi ludzie chcieli tu wracać.

„Lekcja z Mistrzem” odbyła się w przyjemnej atmosferze. Młodzież  podziękowała za spotkanie, wręczając drobny upominek i życząc owocnej pracy w Sejmie.