Marcelina Lasota stypendystką Prezesa Rady Ministrów

30 listopada 2016 w Tetrze Zdrojowym w Szczawnie – Zdroju odbyła się gala stypendystów Prezesa Rady Ministrów. Marcelina Lasota z klasy 2AD wśród najlepszych uczniów Dolnego Śląska.

Stypendium przyznaje Prezes Rady Ministrów uczniowi, który otrzymał promocję z wyróżnieniem, uzyskując przy tym najwyższą w danej szkole średnią ocen lub wykazuje szczególne uzdolnienia w co najmniej jednej dziedzinie wiedzy, uzyskując w niej najwyższe wyniki, a w pozostałych dziedzinach wiedzy wyniki co najmniej dobre. Gratulacje