Nagrody w Rajdzie Krajoznawczym

11.06.2015 odbył się Rajd Krajoznawczy ” ŚLADAMI DAWNYCH WĘDROWCÓW “, organizowany w ramach projektu Moja Mała Ojczyzna. W rajdzie brała udział reprezentacja naszej szkoły- 1F- Weronika Indyk, Krzysztof Pietrzak, Paulina Przetacznik, 2C- Angelika Bojko, Anna Kudraszew, 2D Natalia Szulc i Piotr Pochłód. Opiekunem była pani Anna Koziara, przygotowała Luisa Morcinek.

Nasi uczniowie zajęli I miejsce.
Gratuluję uczniom i opiekunom.
Norwid jest z was dumny.