Rok Norwida- najpiękniejsze cytaty -odsłona 1

Ponad wszystkie wasze uroki —

Ty! poezjo, i ty, wymowo —

Jeden wiecznie będzie wysoki:

* * * * * * * * * * * * * * *

Odpowiednie dać rzeczy słowo!