Norwid na III Kongresie Praw Obywatelskich.

W miniony weekend, 12-14 grudnia, w Muzeum Historii Żydów Polskich w Warszawie odbył się III Kongres Praw Obywatelskich. Wzięło w nim udział blisko dwa tysiące uczestników, którym do wyboru zaproponowano ponad 50 sesji tematycznych dotyczących wyzwań w zakresie ochrony praw człowieka w Polsce i na Świecie.
Młodzież z „Norwida” została zaproszona na to wydarzenie przez pana Andrzeja Stefańskiego – Głównego Koordynatora ds. Projektów Regionalnych w Biurze RPO, który docenił ich wieloletnie zaangażowanie w organizację Maratonu Pisania Listów Amnesty International.
Poza korzystaniem z przygotowanych debat, wykładów i warsztatów poświęconych wyzwaniom dzisiejszego Świata, ze szczególnym uwzględnieniem Polski, dołożyliśmy swoją małą cegiełkę do kongresowych wydarzeń. Pracując przez internet, staliśmy się współtwórcami kalendarza utworzonego z inicjatywy szkoły w Narewce. Dochód z jego sprzedaży przeznaczony będzie na wsparcie Fundacji Hospicjum Proroka Eliasza w Michałowie. Jeden z paneli prowadzonych w foyer Muzeum Polin poświęcony był właśnie tej akcji.
Niezwykłym przeżyciem była również możliwość rozmowy z Rzecznikiem Praw Obywatelskich, panem Adamem Bodnarem oraz Daginją Nadażdin – szefową Amnesty International Polska, której przekazaliśmy na scenie audytorium plakat dokumentujący przebieg XIX Maratonu w „Norwidzie”.
Udział w debatach, dyskusje, spotkania z ludźmi – to poszerzyło nasze horyzonty, pozwoliło nawiązać szereg kontaktów, które mamy nadzieję przekuć na nowe projekty. To w końcu jakaś forma nobilitacji – nie każdy otrzymuje zaproszenie do uczestniczenia w wydarzeniu o międzynarodowym znaczeniu.
III Kongres Praw Obywatelskich zorganizowany został przez Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich we współpracy z Biurem Instytucji Demokratycznych i Praw Człowieka OBWE.