Norwid na Polibudzie !!!!!

Politechnika Wrocławska- Wydział Techniczno- Informatyczny objęła patronatem naukowym i dydaktycznym II Liceum Ogólnokształcące im. C. K.Norwida

Porozumienie o współpracy podpisali dr. inż. Maciej Pawłowski dziekan Wydziału Techniczno- Informatycznego Politechniki Wrocławskiej oraz Iwona Kumek, dyrektor jeleniogórskiego Norwida.

Przedmiotem porozumienia jest współpraca w zakresie propagowania i rozwijania wśród uczniów zainteresowań naukami ścisłymi i technicznymi oraz edukacji młodzieży – potencjalnych studentów Politechniki Wrocławskiej

W wyniku porozumienia Politechnika zapewni uczniom Norwida korzystanie z potencjału organizacyjnego, bazy naukowej i doświadczeń dydaktycznych. Co najważniejsze, licealiści będą mogli uczestniczyć w zajęciach prowadzonych przez nauczycieli akademickich, w konferencjach, seminariach, warsztatach i laboratoriach organizowanych na Politechnice oraz możliwość korzystania przez uczniów i nauczycieli liceum z zasobów biblioteki uczelni.

Norwid  zapewni Politechnice możliwość prezentowania kierunków kształcenia oraz działalności dydaktycznej i naukowej.

Cieplickie liceum wspierać będzie Politechnikę w propagowaniu nauk ścisłych i technicznych, w szczególności dotyczących matematyki, fizyki, informatyki. Współpraca w tym zakresie polegać będzie na przygotowywaniu uczniów do podejmowania studiów na uczelniach technicznych.