NORWID NA UNIWERSTECIE TECHNICZNYM W DREŹNIE

II Liceum Ogólnokształcące im C.K.Norwida w Jeleniej Górze nawiązało współpracę z Uniwersytetem Technicznym w Dreźnie w ramach programu DLR_ School _Lab pt. „ Wyłaź ze szkoły i dawaj do laboratorium”.

DLR (skrót z niem. Deutsches Zentrum für Luft- und Raumfahrt) to Centrum Badawcze Lotnictwa i Astronautyki Republiki Federalnej Niemiec. Prace badawcze i rozwojowe przeprowadzane w DLR z dziedziny lotnictwa, astronautyki, energii, transportu i bezpieczeństwa powiązane są narodowymi i międzynarodowymi kooperacjami. Wychodząc ponad zakres własnych badań, DLR odpowiedzialne jest za wdrażanie niemieckich działań kosmicznych na zlecenie niemiec

Już od 10 lat DLR skrupulatnie poświęca się promowaniu młodych talentów w swoich szkolnych laboratoriach, które nazywają się DLR_School_Labs.

Dewizą DLR_School_Labs.  Jest samodzielne eksperymentowanie, to znaczy, że uczniowie nie dostają żadnych gotowych instrukcji obsługi eksperymentów, tylko zostają zachęcani do tego, aby w laboratorium przedyskutować razem właściwe zagadnienia. Następnie mają razem opracować hipotetyczne rozwiązania i przyjrzeć się dokładniej eksperymentom, właśnie w taki sposób, jak robi się to w prawdziwych grupach badawczych. Uczniowie będą wspierani przez studentów TU Dresden. podczas planowania i przeprowadzania eksperymentów.

Uczniowie Norwida dzięki współpracy będą mieli możliwość zajęcia się aktualnymi osiągnięciami technicznymi oraz badaniami naukowymi. Uczniowie powinni rozwijać radość z odkrywania zadając aktualne pytania badawcze wykraczające poza plan lekcji.

Dzięki współpracy z tą instytucją uczniowie będą mieli okazję wziąć udział w wyjazdach do Drezna.. Każdy wyprawa do stolicy Saksonii to kilka godzin warsztatów fizycznych oraz możliwość zwiedzenie tego pięknego miasta. Warsztaty ruszają już od września 2016r.