Norwid na Uniwersytecie Wrocławskim

Uniwersytet Wrocławski- Wydział Nauk Społecznych- Instytut Filozofii objął patronatem naukowym i dydaktycznym II Liceum Ogólnokształcące im. C. K.Norwida

Porozumienie o współpracy podpisali prodziekan ds. kształcenia Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Wrocławskiego dr hab. Jacek Zieliński oraz mgr Iwona Kumek, dyrektor jeleniogórskiego Norwida.

Przedmiotem porozumienia jest współpraca w zakresie propagowania i rozwijania wśród uczniów zainteresowań naukami humanistycznymi w szczególności filozofii oraz edukacji młodzieży – potencjalnych studentów Uniwersytetu Wrocławskiego.

Zakłada ono ścisłą współpracę obu placówek, wielopłaszczyznową wymianę naukową, staże dla studentów, a także specjalne zajęcia dla uczniów z kadrą uniwersytecką. To wszystko już wkrótce.

W wyniku porozumienia Uniwersytet Wrocławski- Wydział Nauk Społecznych- Instytut Filozofii zapewni uczniom Norwida korzystanie z potencjału organizacyjnego, bazy naukowej i doświadczeń dydaktycznych. Co najważniejsze, licealiści będą mogli uczestniczyć w zajęciach prowadzonych przez nauczycieli akademickich, w konferencjach, seminariach, warsztatach i laboratoriach organizowanych na Wydziale oraz możliwość korzystania przez uczniów i nauczycieli liceum z zasobów biblioteki uczelni.

Norwid  zapewni Uniwersytetowi możliwość prezentowania kierunków kształcenia oraz działalności dydaktycznej i naukowej.

Cieplickie liceum wspierać będzie Wydział Filozofii w propagowaniu nauk humanistycznych. Współpraca w tym zakresie polegać będzie na przygotowywaniu uczniów do podejmowania studiów na uczelniach uniwersyteckich..