NORWID na wykładzie WSZECHNICY FILOZOFICZNEJ

Dnia 02.12.2016 r. o godzinie 13.30 chętni uczniowie NORWIDA pod opieką p. Magdaleny Nogieć oraz p. Anny Ujejskiej udali się do wrocławskiego Liceum Ogólnokształcącego nr IX im. Juliusza Słowackiego. Celem wyjazdu było uczestnictwo w wykładzie na temat filozofii eudajmonistycznej, zapoczątkowanej przez greckiego myśliciela, Arystotelesa. Wykład odbył się w ramach kolejnej edycji Wrocławskiej Wszechnicy Filozoficznej. Na wstępie, prowadząca dr Justyna Głowala, wspomniała co ważniejsze fakty z życia filozofa, wspierając następnie kolejne aspekty jego myśli przykładami z biografii innych wybitnych jednostek, takich jak na przykład Jan Paweł II czy Witold Pilecki. Słynny rotmistrz posłużył prowadzącej za wzór do wyjaśnienia idei arystotelesowskich cnót moralnych, stanowiących niejako meritum wykładu. Po serii krótkich pytań zadanych dr Głowali, w trakcie której dowiedzieliśmy między innymi się o korzeniach współczesnego trójpodziału władzy mieszczących się właśnie w poglądach Arystotelesa, nastąpił czas na powrót. Około godziny 20.30 dotarliśmy do Jeleniej Góry, gdzie część uczestników postanowiła z uśmiechem na ustach oddać się dalszym rozważaniom filozoficznym.

Jakub Uruski 3f

Wiktor Zajas 3a