Norwid pomaga

Akcja charytatywna na rzecz Damu dla Samotnej Matki z Dziećmi MONAR – MARKOT w Pobiednej

Celem zbiórki prowadzonej w okresie od września do grudnia 2016 r. było zebranie darów rzeczowych z przeznaczeniem na wsparcie Domu dla Samotnej Matki z Dziećmi MONAR – MARKOT w Pobiednej.

W ramach akcji  zbierane były  dary rzeczowe przeznaczone dla kobiet w wieku od 20 do 35 lat i dzieci w wieku  od niemowlęcego do szkolnego w postaci: odzieży, obuwia, zabawek, , środków czystości i higieny osobistej, żywność dla dzieci.

Dary zostały przewiezione 15.12.2016 wynajętym busem wraz z zaangażowanymi uczniami, przedstawicielami klas trzecich.

Podsumowując akcję należy podkreślić, że to nie tylko zyski w postaci zbiórki pieniędzy w poszczególnych klasach, zebranych środków higienicznych, odzieży, obuwia, środków czystości. Wszystkie podjęte przez uczniów działania spowodowały, że młodzież dobrze się bawiła, jednocześnie robili coś pożytecznego dla innych, tych którzy pomocy potrzebują.