• W roku szkolnym 2012/2013 otrzymaliśmy tytuł „ Najfajniejszego liceum na Dolnym Śląsku”, przyznawany przez Gazetę Wrocławską
 • Posiadamy jako jedyna szkoła w Jeleniej Górze przyznany przez MEN i ORE Certyfikat Szkoły Odkrywców Talentów
 • Jesteśmy szkołą z prawie 70– letnią tradycją ( szkoła powstała 1 września 1947r.) położoną w Jeleniej Góry – Cieplicach nad rzeką Kamienną prawie w środku Kotliny Jeleniogórskiej.
 • Posiadamy klasy objęte patronatem :   Uniwersytetu Ekonomicznego ( zajęcia na uczelni, lekcje prowadzone przez wykładowców, uczestnictwo w konkursach, konferencjach, szkoleniach, seminariach).
 • Szkoła dysponuje pracowniami internetowymi, centrum multimedialnym, skomputeryzowaną biblioteką z ponad 10 tys. woluminów, bogato wyposażonymi pracowniami, siłownią, 2 boiskami wielofunkcjonalnymi , w okresie zimowym- lodowisko
 • Nasze liceum od 1994r. należy do szkół stowarzyszonych w UNESCO,
 • Szkoła współpracuje od wielu lat z Uniwersytetem Wrocławskim, Politechniką Wrocławską, Uniwersytetem Ekonomicznych we Wrocławiu i Jeleniej Górze, z PAN-em w Warszawie i Wrocławiu, dzięki czemu uczniowie mają możliwość korzystania z pracowni, laboratorium tych uczelni, poznawać ludzi nauki i z bliska przyjrzeć się osiągnięciom nauki podczas Dolnośląskiego Festiwalu Nauki.
 • Norwid posiada klasy pod patronatem Uniwersytetu Ekonomicznego- zajęcia prowadzone przez wykładowców UE, wykłady odbywają się na uczelni lub w szkole,
 • Dbamy o bezpieczeństwo uczniów- monitoring szkolny, udział w projekcie Bezpieczna szkoła- Bank Zachodni WBK- jesteśmy 1 z 50 szkół objętych systemem monitorowania wyjść i wejść,
 • Szkoła współpracuje z Fundacją Perfect Studia International – fundacja pomaga w regulowaniu formalności umożliwiających podjęcie nauki na renomowanych wyższych uczelniach w całej Europie.
 • Szkoła współpracuje również z:
   Teatrem im. Cypriana Kamila Norwida,
   Zdrojowym Teatrem Animacji,
   Muzeum Przyrodniczym,
   Filharmonią Jeleniogórską,
   Nowinami Jeleniogórskimi,
   Portalem Jelonka
   Telewizją KarkonoszePlay
   Muzycznym Radiem
   PCK,
   TPD,
   nadleśnictwem,
   Radą Jednostki Pomocniczej „Uzdrowisko Cieplice”, -Stowarzyszeniem Miłośników Cieplic
 • Szkoła kształci według najlepszych programów i wzorów polskich i europejskich, dlatego młodzież jest bardzo dobrze przygotowana do egzaminu maturalnego ,o czym świadczy 100 % zdawalność egzaminu maturalnego i bardzo wysokie wyniki z poszczególnych przedmiotów. Osiąganiu tak wysokich wyników służą również testy diagnozujących poziom opanowania wiadomości i umiejętności po klasie 2. Wysoki odsetek absolwentów studiuje na renomowanych uczelniach w Polsce i za granicą. Poziom przygotowania absolwentów pozwala im na odnoszenie sukcesów na zajęciach prowadzonych na wyższych uczelniach.
 • EWD – Szkoła Sukcesu w zakresie przedmiotów matematyczno – przyrodniczych i humanistycznych.
 • W szkole działa system nauki języków obcych na kilku poziomach i grupach zaawansowania.
 • W szkole pracuje wykwalifikowana kadra nauczycielska ( egzaminatorzy OKE), która dba o to, by uczniowie mogli podejść do matury bez strachu oraz zachęca do kreatywnej pracy.
 • Wysoki poziom nauczania idzie w parze ze wsparciem i rozwojem osobowości i indywidualnych zainteresowań- w naszej szkole każdy jest sobą, a nie „jednym z tłumu uczniów”.
 • Norwid to szkoła przyjazna, bezpieczna, uczeń nie jest anonimowy.
 • Norwid to szkoła, w której można rozwijać talenty artystyczne- uczeń może uczestniczyć w zajęcia koła teatralnego, studiu piosenki, grać w szkolnym zespole muzycznym, występować na scenie
 • Realizujemy projekt unijny Comenius- wymiana młodzieży z Francją, Portugalią, Hiszpanią, Rumunią i Czechami
 • Przedstawiciel Norwida aktywnie działa w Młodzieżowej Radzie Miasta.
 • W szkole aktywnie działa Samorząd Uczniowski ,organizując różne imprezy:
   Dzień Chłopaka,
   Dyskoteka – Andrzejkowa,
   Mikołajki na sportowo,
   Dzień Wiosny,
   Dzień Dziecka,
   Dzień Sportu.
 • Członkowie Samorządu uczniowskiego biorą też udział w panelach dyskusyjnych, szkoleniach wyjazdowych, sesjach naukowych, są współorganizatorami wydarzeń kulturalno – naukowych, są członkami Młodzieżowej Rady Miasta Jeleniej Góry
 • WiFi dla każdego ucznia
 • w szkole funkcjonuje dziennik elektroniczny
 • Przerwy urozmaicają audycje nadawane przez szkolny, prowadzony przez uczniów, radiowęzeł.
 • O najnowszych wydarzeniach szkolnych informuje nowoczesna strona internetowa i profil Fb
 • W szkole działa program adaptacyjny dla uczniów klas 1, odbywają się prelekcje profilaktyczne ( AIDS, HPV, antynikotynowa, antynarkotykowa, lekcje z Mistrzem ( spotkania z ciekawymi ludźmi).
 • Przyjazna Szkoła – pozyskiwanie środków na dofinansowanie działalności szkoły
 • Współpracujemy z Fundacją Pokoju Goi  (Goi Peace Foundation) została założona w Tokio, w Japonii . Celem fundacji jest tworzenie i wspieranie programów edukacyjnych, badawczych , studiów, współpracy międzynarodowej w zakresie harmonijnego tworzenia nowej cywilizacji poprzez zmianę świadomości, wartości i mądrości dla tworzenia pokoju, współpracy pomiędzy osobami , organizacjami, instytucjami w zakresie edukacji, nauki, kultury i sztuki.- wizyty gości z Japonii- warsztaty origami, kaligrafii.