Norwid w Akademii Młodych Odkrywców

Akademia Młodych Odkrywców jest to cykl wykładów popularno-naukowych przeznaczonych dla dzieci i młodzieży. Organizatorem zajęć Akademii Młodych Odkrywców jest Politechnika Wrocławska. Zajęcia odbywają się na Politechnice Wrocławskiej w sali 322 w budynku A1, raz w miesiącu, w wybrane soboty i piątki.

Wszystkie zajęcia są bezpłatne. Projekt finansowany jest przez uczelnię i firmę Boeing.

W spotkaniach uczestniczą dzieci w wieku od 7 do 18 lat. Celem jest zainteresowanie dzieci i młodzieży naukami ścisłymi.

Podczas spotkań i wykładów w sposób zrozumiały i ciekawy dla nich są prezentowane różne zagadnienia związane z fizyką, matematyką, techniką itp. Każde spotkanie, aby było interesujące dla uczestników jest ilustrowane obrazkami, zdjęciami oraz w miarę możliwości krótkimi filmami dydaktycznymi. Podczas wykładów przeprowadzane są doświadczenia naukowe, do wykonywania niektórych z nich są zapraszane także uczestnicy.

Na koniec roku lub semestru „nauki”, każdemu z uczestników otrzymał dyplom ukończenia Akademii Młodych Odkrywców oraz upominki fundowane przez głównego sponsora firmę Boeing.

Słuchacze AMO zapoznają się z fizyką i jej prawami za pośrednictwem najfajniejszych, najciekawszych i najdziwniejszych sprzętów i sprzęcików, które służą mniej więcej do : pokazywania filmików, wcielania w życie doświadczeń, które są czasami nieprawdopodobne.

Grupa uczniów Norwida- słuchaczy AMO, pod opieką Pani dr Zuzanny Czekały- Mukalled, nauczyciela fizyki, uczestniczyła w wykładach na temat lepkości cieczy, wahadło Maxwella, twierdzenia Steinera i prawo Ohma oraz przeprowadzała doświadczenia z soczewkami i pryzmatami.

Laboratoria prowadzone przez panią dr Annę Hajdusianek w ramach Akademii Młodych Odkrywców cieszyły się ogromnym zainteresowaniem uczniów liceum – zarówno klas o profilu matematyczno-fizycznym jak i pozornie niezainteresowanych tą tematyką.

Wiedza i umiejętności zdobyte na tych zajęciach, z pewnością zaprocentują w przyszłości i okażą się nieocenioną pomocą na egzaminie dojrzałości dla przyszłorocznych abiturientów. Dzięki wspaniałym umiejętnościom dydaktycznym Pani dr Anny Hajdusianek wiele osób, dotychczas nie mających sprecyzowanych planów na przyszłość, w tym studia, zaczęło rozważać, a nawet zdecydowało się na studiowania na Politechniki.