Norwid w Areszcie Śledczym w Jeleniej Górze

W ramach lekcji profilaktyki z elementami bezpieczeństwa publicznego naszą jednostkę odwiedziła grupa młodzieży z II Liceum Ogólnokształcącego w Jeleniej Górze.

Licealiści zwiedzając jednostkę zapoznali się ze specyfiką pracy funkcjonariuszy Służby Więziennej. Przed rozpoczęciem zwiedzania jednostki miało miejsce krótkie spotkanie z przedstawicielami działu penitencjarnego oraz ochrony. Uczniowie obejrzeli prezentację multimedialną jednostki m.in. dotyczącą prowadzonych programów readaptacji społecznej skazanych oraz innych oddziaływań penitencjarnych. Przedstawiliśmy gościom zasady codziennego funkcjonowania jednostki. Podczas wizyty można było zobaczyć cele mieszkalne skazanych oraz inne pomieszczenia w oddziałach mieszkalnych. Uczniowie odwiedzili bibliotekę, miejsca prowadzenia programów readaptacyjnych oraz zajęć kulturalno-oświatowych i sportowych. Już na początku wizyty wyczuwaliśmy żywe zainteresowanie naszą codzienną pracą, co znalazło swój wyraz w licznych, dociekliwych pytaniach.

Spotkanie miało na celu ukazanie aspektów przebywania w warunkach izolacji więziennej oraz profilaktykę i zapobieganie destrukcyjnym zachowaniom dorosłych i młodzieży.

Ze strony:http://www.sw.gov.pl/pl/okregowy-inspektorat-sluzby-wieziennej-wroclaw/areszt-sledczy-jelenia-gora/news,42966,lekcja-profilaktyki.html