Norwid w Erasmus+

Projekt Erasmus+sektor : Edukacja Szkolna KA219 numer projektu: 2017-1-FR01-KA219-037281_5

grant na realizację projektu : 16.240 euro

tytułu projektu : CIVIC (Coopération Innovatrice Vers l’Interdisciplinarité Civique)

Innowacyjna Współpraca na rzecz Interdyscyplinarnego Kształcenia Obywatelskiego

koordynator : Robert Zalewski – nauczyciel języka francuskiego

Opis

Czas trwania: 1 września 2017 –  31 sierpnia 2019

Koordynator projektu: Lycée Grandmont (Tours – Francja)

Partnerzy:

  1. Colegiul National “Petru Rares” Suceava (Suceava – Rumunia)
  2. Lycée Grandmont (Tours – Francja)
  3. Istituto Tecnico Economico Statale “Jacopo Barozzi” (Modena – Włochy)
  4. Liceo Classico Stabili Trebbiani (Ascoli Piceno – Włochy)
  5. XV Liceum Ogolnoksztalcace im. Narcyzy Zmichowskiej (Warszawa- Polska)
  6. Zespol Szkol Ogolnoksztalcacych nr 2 w Jeleniej Gorze (Jelenia Góra – Polska)
  7. Lycée Professionnel Auguste Bouvet (Romans sur Isère – Francja)
  8. Escola Secundária de Felgueiras (Felgueiras- Portugalia)

Założenia projektu

Projekt CIVIC odpowiada oczekiwaniom Unii Europejskiej w zakresie strategicznych partnerstw polegającej na międzynarodowej współpracy placówek edukacyjnych, których celem jest wprowadzenie długofalowych zmian, innowacji i dobrych praktyk wszędzie tam, gdzie jest to niezbędne do zapewnienia wysokiej jakości kształcenia. Chodzi nie tylko o zwiększanie osiągnięć młodych ludzi z niskim poziomem umiejętności podstawowych, ale również rozwijanie kompetencji kluczowych i przekrojowych oraz podnoszenie jakości edukacji oraz wzmacnianie kompetencji zawodowych nauczycieli.

Projekty te mają za cel wspierać wymianę dobrych praktyk, które zakładają wzmocnienie potencjału organizacji do działań na szczeblu międzynarodowym oraz wymianę metod, praktyk i idei. Mające one również na celu wytworzenie innowacyjnych rezultatów pracy intelektualnej lub propagowanie nowopowstałych rozwiązań oraz innowacyjnych idei.

Tematyka projektu:

– wychowanie obywatelskie;

– wspólnotowość;

– ochrona dziedzictwa kultorowego;

– wartości obywatelskie;

– podstawy demokracji;

– zasady sprawiedliwości;

– solidarność społeczna.

Międzynarodowa współpraca szkół partnerskich oraz wymiana doświadzceń zapewnią naszej szkole jej dalszy rozwój oraz zaangażowanie naszych uczniów w dodatkową pracę pozalekcyjną motywując ich jednocześnie do nauki języka francuskiego jako języka roboczego projektu i języka komunikacji wszystkich szkół.

Poza tym, wzrost świadomości uczniów oraz fakt stawania się aktywnymi obywatelami Unii Europejskiej doprowadzą do wzrostu samooceny, zaś zdobyte umiejętności i wiedza wpłyną korzystnie na wyniki w nauczaniu.

Udział w projekcie to również doskonała okazja do promocji naszej szkoły, miasta i regionu w Polsce, jak i poza jej granicami.