„Norwid” w Filharmonii Dolnośląskiej

Dnia 12 października klasy drugie uczestniczyły w próbie generalnej Orkiestry Symfonicznej Filharmonii Dolnośląskiej do koncertu pod tytułem: „ Mistrzowie niemieckiego romantyzmu” pod batutą Szymona Makowskiego, z udziałem waltornisty Igora Szeligowskiego.

Dzięki uprzejmości Pana Pawła Urbanka mogliśmy zapoznać się z podstawowymi informacjami dotyczącymi np. obsady orkiestry symfonicznej, życia i twórczości Richarda Straussa i Johanessa Brahmsa. Sama już próba poprzedzona została  konkretną wizualizacją rozmieszczenia instrumentów w sali koncertowej.

Dyrygent, Szymon Makowski przybliżył nam tajniki pracy orkiestry ( także te praktyczne, dotyczące czasu, który należy poświęcić na przygotowanie koncertu symfonicznego). Dookreślił rolę poszczególnych instrumentów w twórczości wielkich romantyków.  ( Okazało się, że Richard Strauss był synem waltornisty). Zwrócił uwagę na zależności między treścią i formą, tak charakterystycznymi dla dzieł romantyzmu w ogóle. Wskazał na istotną rolę solisty w koncercie symfonicznym. Po wejściu orkiestry zapanowała cisza….

I tak, mogliśmy uczestniczyć w części próby  do III Symfonii F-dur op. 90 Johanessa Brahmsa. określanej mianem „Szczytowego osiągnięcia w dziedzinie muzyki absolutnej” i w całej próbie I Koncertu waltorniowego op. 11 Richarda Straussa z udziałem waltornisty Igora Szeligowskiego. Dzieło to stawia wielkie wymagania techniczne wobec solisty, i jak się okazało na próbie, także wobec orkiestry.

Myślę, że dla wielu udział w tej próbie stał się niezapomnianym przeżyciem i być może część z nas wybierze się na koncert, który odbędzie się dziś, 13 października w Sali Koncertowej im. Stefana Strahla w Filharmonii Jeleniogórskiej.

Filharmonia zaprasza na kolejne, piątkowe koncerty. Informacji należy szukać na plakatach umieszczonych w holu szkoły.

Halina Lejczak