Norwid w Muzeum “Pana Tadeusza”

Ostatniego dnia stycznia, w piątek, odwiedziliśmy Muzeum “Pana Tadeusza” we Wrocławiu. Celem odwiedzin było zgłębienie wiedzy o ikonicznym dziele dla naszej kultury narodowej jak  lekcje maturalne, porządkujące wiedzę do egzaminu dojrzałości. 

Swoją podróż przez romantyczny świat przedstawiony polskiej epopei narodowej zaczęliśmy od krótkiej powtórki poprzez zabawę w “zgadnij, kim jestem”. Podzieliliśmy się na dwie drużyny. W każdej rundzie grupa wyznaczała osobę, która zakładała opaskę z imieniem postaci z książki. Zadaniem wybranej osoby było zadawanie pytań zamkniętych, które miały pomóc odgadnąć jej jaką postać wylosowała. Znajomość lektury była niezbędna, co czyniło tę zabawę krótkim powtórzeniem, dzięki czemu mogliśmy przejść dalej.
    Od naszego przewodnika otrzymaliśmy karty pracy, które uzupełnialiśmy wraz z zaznajomieniem się z każdym kolejnym punktem programu. Przy wystawie sukni z czasów świata przedstawionego książki, wskazaliśmy na różnice w stylu bycia Telimeny i Zosi. Następnie przeszliśmy do omawiania zachowań przy stole, zwyczajów i tradycji związanych z ucztami i życiem szlachty. Podziwialiśmy przepiękną zastawę i związane z nią czynności np. sposób podawania kawy w specjalnych filiżankach przez wyznaczoną osobę zwaną kawiarką. Na koniec tej części porównywaliśmy poszczególne stroje magnatów, szlachty zaściankowej, czy też ziemskiej. Wszystkie punkty programu uzupełniane były odnośnikami do fragmentów “Pana Tadeusza”, wydarzeń w nim przedstawionych oraz niuansów owej lektury.
    Następnie po 10-minutowej przerwie przeszliśmy na kolejną lekcję muzealną, której motywem przewodnim były konteksty – ważna część egzaminu maturalnego. Zaczęliśmy od wysłuchania zarysu historycznego, który był nieodzownym czynnikiem przyczyniającym się do powstania epopei “ku pokrzepieniu serc”. Później znaleźliśmy się w olśniewającym salonie stylizowanym na salon romantyczny. Dostaliśmy kolejne karty pracy, których celem było usystematyzowanie wiedzy na temat idei epoki, jej myśli przewodnich i rozwoju na tle Europy. Dalej przeszliśmy do sali z ogromną mapą Europy, na której zaznaczone były miejsca pobytu Adama Mickiewicza. W tej części zajęliśmy się omawianiem biografii poety oraz okoliczności powstania jego dzieł m.in. “Liryków lozańskich, “Pana Tadeusza”, czy “Konrada Wallenroda”. Wszystko zakończyliśmy porównaniem ostatecznej wersji “Inwokacji” z tą przed ostatnimi poprawkami Mickiewicza.
    Wizyta w Muzeum “Pana Tadeusza” nie tylko poszerzyła maturalną wiedzę o wybitnej epopei narodowej, ale również przybliżyła nam ją od strony historycznej i kulturowej, umiejscawiając ją pośród szeregu kontekstów epoki romantyzmu. Osobom szczególnie zainteresowanych tematem pozwoliła na usystematyzowanie wiedzy, a tym dotychczas niepewnych wybranych zagadnień lektury, na zrozumienie i bliższe zapoznanie się z tematem.

 

Kamil Kowalski, klasa IIa