Koncertu „Pilecki. Życie wypełnione Polską”

Widowisko słowno-muzyczne „Pilecki. Życie wypełnione Polską” to forma upamiętnienia i oddania hołdu Rotmistrzowi. Spektakl został zorganizowany z okazji 120. rocznicy urodzin Witolda Pileckiego. Warto dodać, że 25 maja będziemy obchodzili także kolejną rocznicę jego śmierci.

Spektakl to muzyczna opowieść przetykana wspomnieniami i fragmentami listów Pileckiego. W widowisku wystąpili artyści Teatru Muzycznego „Od Czapy” pod kierunkiem Marcina i Lidii Pospieszalskich. Wydarzenie zorganizowało Ministerstwo Edukacji i Nauki we współpracy z Polskim Radiem oraz Fundacją Sztafeta.

Koncert można obejrzeć na profilu MEiN na Facebooku. Materiał jest dostępny również w serwisie YouTube https://www.youtube.com/watch?v=ip37DRwdUcs.

Więcej informacji na temat koncertu znajdą Państwo na naszej stronie internetowej https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/pilecki-zycie-wypelnione-polska–niezwykly-koncert-z-okazji-120-rocznicy-urodzin-rotmistrza.

Chcesz zostać funkcjonariuszem Straży Granicznej?

Chcesz zostać funkcjonariuszem Straży Granicznej? Już teraz możesz złożyć dokumenty w Placówce Straży Granicznej w Jeleniej Górze.

Po zmianie przepisów dotyczących ubiegania się o przyjęcie do służby w Straży Granicznej istnieje możliwość by osoba zainteresowana służbą złożyła wymagane dokumenty nie tylko w siedzibie Nadodrzańskiego Oddziału w Krośnie Odrzańskim ale również we wszystkich placówkach, m.in. w Jeleniej Górze. Dokumenty można składać po wcześniejszym umówieniu się pod wskazanymi na stronie internetowej NoOSG telefonami. Wyznaczony do przyjmowania dokumentów funkcjonariusz SG na placówce umówi się z kandydatem na odpowiadający mu dzień i godzinę i przyjmie od niego komplet dokumentów oraz wyjaśni przebiega całego postępowania kwalifikacyjneg

Nadodrzański Oddział Straży Granicznej cały czas prowadzi nabór do służby. Szansę na przyjęcie ma każdy, kto pomyślnie przejdzie procedurę kwalifikacyjną.

O tym jakie wymagania należy spełnić mówią przepisy prawa. Służbę w Straży Granicznej może pełnić osoba: posiadająca wyłącznie obywatelstwo polskie, która w dniu przyjęcia do służby nie przekroczyła wieku 35 lat, o nieposzlakowanej opinii, niekarana za przestępstwa karne lub przestępstwa skarbowe, korzystająca w pełni z praw publicznych, posiadająca co najmniej średnie wykształcenie, zdolność fizyczną oraz psychiczną do służby w formacjach uzbrojonych, gotowa podporządkować się szczególnej dyscyplinie służbowej, dająca rękojmię zachowania tajemnicy oraz mająca uregulowany stosunek do służby wojskowej.

Nadodrzański Oddział Straż Graniczna szuka nowych funkcjonariuszy, którzy służbę podejmą na terenie jednego z trzech województw: dolnośląskiego, wielkopolskiego oraz lubuskiego. Kilkanaście etatów czeka także w placówce SG w Jeleniej Górze.

Straż Graniczna to formacja, w której każdy znajdzie swoje miejsc. Mile widziani są prawnicy, logistycy, też osoby które mają tylko średnie wykształcenie i właśnie skończyli szkołę średnią. Znajdzie się też miejsce dla osoby, która zechce zostać przewodnikiem psa służbowego, pirotechnikiem, funkcjonariuszem podejmującym interwencje specjalne na lotnisku lub dochodzeniowcem.

Jak wygląda rekrutacja do Straży Granicznej krok po kroku?

Najpierw trzeba wypełnić ankietę i złożyć odpowiednie dokumenty. Później kandydat przechodzi rozmowę kwalifikacyjną, poddawany jest testom psychologicznym, badaniu wariografem. Zdaje test sprawności fizycznej, test z wiedzy ogólnej oraz z wybranego języka obcego – testy te odbywają się już w Krośnie Odrzańskim. Po przejściu tego etapu kandydat jedzie na szkolenie, które obecnie trawa około 6 tygodni. Po szkoleniu trafia do swojej jednostki, w której będzie pełnił służbę.

 

Komunikat- organizacja pracy szkoły od 4 maja 2021

Na podstawie rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 29.04. 2021 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem covid-19 ( Dz.U.2021.824)

  1. Od dnia 4 maja 2021 r. do dnia 16 maja 2021- w trybie zdalnym
  2. od 17 maja 2021r uczniowie przechodzą na naukę w tzw. systemie hybrydowym tj.

17-21 maja 2021r-

klasy 1A,1 B, 1 C, 2 E,2F, 2G, 2H- w trybie stacjonarnym w szkole,

klasy 1D,1E, 2 A,2B,2C,2 D- w trybie zdalnym

24- 28 maja 2021r.

klasy 1A,1 B, 1 C, 2 E,2F, 2G, 2H- w trybie zdalnym,

klasy 1D,1E, 2 A,2B,2C,2 D- w trybie stacjonarnym w szkole

  1. Od 31 maja 2021r. wszyscy uczniowie stacjonarnie w szkole

 

Kochani abiturienci- Drodzy uczniowie Norwida

30 kwietnia 2021r to to niby zwykły dzień ale dla Was, maturzystów, jest to dzień wyjątkowy- Dzień ukończenia szkoły.

Z uwagi na panującą epidemię koronawirusa w Polsce i na świecie, a wraz z nią zawieszenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych w szkołach- niestety nie będzie uroczystości zakończenia szkoły, gali w Zdrojowym Teatrze Animacji, wzruszających przemówień, wręczenia świadectw i uścisku dłoni wychowawcy i dyrektora.

Dziękujemy serdecznie za te trzy lata, które spędziliście we norwidowskich murach, za Wasz wkład w budowanie marki Norwida, za laury i sukcesy olimpijskie i sportowe, które zdobyliście reprezentując szkołę na forum ogólnopolskim, za pracę społeczną przy różnych okołoszkolnych inicjatywach.

Mamy nadzieje, że dobrze czuliście się „w Norwidzie” i w pełni wykorzystaliście możliwości, jakie Wam tutaj stworzono.

Już dziś zapraszamy Was również w odwiedziny do Norwida, wszak jako Absolwenci szkoły, zawsze będziecie tu mile widziani!!!

Powodzenia na maturze i w dorosłym odpowiedzialnym życiu!!!

Pamiętajcie, że już zawsze będziecie z Norwida

Dyrekcja, Nauczyciele i Pracownicy Norwida.

 

3 Maja – rocznica uchwalenia Konstytucji

3 maja 1791 roku Sejm Wielki, zwołany w październiku 1788 roku, uchwalił Konstytucję Rzeczypospolitej Obojga Narodów. Była pierwszą konstytucją w nowożytnej Europie i drugą – po amerykańskiej – na świecie. Konstytucja 3 Maja przekształcała państwo w monarchię konstytucyjną, wprowadzała zasadę trójpodziału władzy. Wyrazicielem suwerennej woli narodu miał być dwuizbowy Sejm.

Już w dwa dni po uchwaleniu Konstytucji dzień 3 maja uznano za święto narodowe, które później z powodu niewoli kraju zostało na długi czas zawieszone. W 1792 roku rozpoczęła się bowiem wojna polsko-rosyjska w obronie Konstytucji 3 Maja. Ostatecznie doszło do okupacji Polski, obalenia Konstytucji i drugiego rozbioru państwa.

Święto 3 Maja zostało przywrócone  w II Rzeczypospolitej Polskiej w kwietniu 1919 roku. Zdelegalizowane przez okupantów niemieckich i sowieckich podczas II wojny światowej, zakazane było również w PRL.

Od 1990 roku  3 Maja ponownie jest oficjalnym świętem narodowym Polaków.

W 2020 roku Sejm przyjął uchwałę w sprawie ustanowienia roku 2021 Rokiem Konstytucji 3 Maja. Dlaczego tak się stało? Właśnie w 2021 roku  mija 230 lat od ustanowienia tej ważnej dla historii Ustawy Rządowej.