Komunikat- organizacja pracy szkoły od 4 maja 2021

Na podstawie rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 29.04. 2021 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem covid-19 ( Dz.U.2021.824)

  1. Od dnia 4 maja 2021 r. do dnia 16 maja 2021- w trybie zdalnym
  2. od 17 maja 2021r uczniowie przechodzą na naukę w tzw. systemie hybrydowym tj.

17-21 maja 2021r-

klasy 1A,1 B, 1 C, 2 E,2F, 2G, 2H- w trybie stacjonarnym w szkole,

klasy 1D,1E, 2 A,2B,2C,2 D- w trybie zdalnym

24- 28 maja 2021r.

klasy 1A,1 B, 1 C, 2 E,2F, 2G, 2H- w trybie zdalnym,

klasy 1D,1E, 2 A,2B,2C,2 D- w trybie stacjonarnym w szkole

  1. Od 31 maja 2021r. wszyscy uczniowie stacjonarnie w szkole

 

Kochani abiturienci- Drodzy uczniowie Norwida

30 kwietnia 2021r to to niby zwykły dzień ale dla Was, maturzystów, jest to dzień wyjątkowy- Dzień ukończenia szkoły.

Z uwagi na panującą epidemię koronawirusa w Polsce i na świecie, a wraz z nią zawieszenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych w szkołach- niestety nie będzie uroczystości zakończenia szkoły, gali w Zdrojowym Teatrze Animacji, wzruszających przemówień, wręczenia świadectw i uścisku dłoni wychowawcy i dyrektora.

Dziękujemy serdecznie za te trzy lata, które spędziliście we norwidowskich murach, za Wasz wkład w budowanie marki Norwida, za laury i sukcesy olimpijskie i sportowe, które zdobyliście reprezentując szkołę na forum ogólnopolskim, za pracę społeczną przy różnych okołoszkolnych inicjatywach.

Mamy nadzieje, że dobrze czuliście się „w Norwidzie” i w pełni wykorzystaliście możliwości, jakie Wam tutaj stworzono.

Już dziś zapraszamy Was również w odwiedziny do Norwida, wszak jako Absolwenci szkoły, zawsze będziecie tu mile widziani!!!

Powodzenia na maturze i w dorosłym odpowiedzialnym życiu!!!

Pamiętajcie, że już zawsze będziecie z Norwida

Dyrekcja, Nauczyciele i Pracownicy Norwida.

 

3 Maja – rocznica uchwalenia Konstytucji

3 maja 1791 roku Sejm Wielki, zwołany w październiku 1788 roku, uchwalił Konstytucję Rzeczypospolitej Obojga Narodów. Była pierwszą konstytucją w nowożytnej Europie i drugą – po amerykańskiej – na świecie. Konstytucja 3 Maja przekształcała państwo w monarchię konstytucyjną, wprowadzała zasadę trójpodziału władzy. Wyrazicielem suwerennej woli narodu miał być dwuizbowy Sejm.

Już w dwa dni po uchwaleniu Konstytucji dzień 3 maja uznano za święto narodowe, które później z powodu niewoli kraju zostało na długi czas zawieszone. W 1792 roku rozpoczęła się bowiem wojna polsko-rosyjska w obronie Konstytucji 3 Maja. Ostatecznie doszło do okupacji Polski, obalenia Konstytucji i drugiego rozbioru państwa.

Święto 3 Maja zostało przywrócone  w II Rzeczypospolitej Polskiej w kwietniu 1919 roku. Zdelegalizowane przez okupantów niemieckich i sowieckich podczas II wojny światowej, zakazane było również w PRL.

Od 1990 roku  3 Maja ponownie jest oficjalnym świętem narodowym Polaków.

W 2020 roku Sejm przyjął uchwałę w sprawie ustanowienia roku 2021 Rokiem Konstytucji 3 Maja. Dlaczego tak się stało? Właśnie w 2021 roku  mija 230 lat od ustanowienia tej ważnej dla historii Ustawy Rządowej.

Dzień ziemi na Wydziale Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej.

Szanowni Państwo,

w imieniu organizatorów serdecznie zapraszam do wzięcia udziału w obchodach Światowego Dnia Ziemi na Wydziale Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej. W załączniku wysyłam plan wykładów na kwiecień, szczegóły znajdują się pod linkiem: https://www.umcs.pl/pl/aktualnosci,58,dzien-ziemi-2021-na-wydziale-nauk-o-ziemi-i-gospodarki-przestrzennej-umcs,101303.chtm

Organizatorzy

Piątek z Historią Instytutu Historycznego Uniwersytetu Wrocławskiego

W imieniu Dyrekcji Instytutu Historycznego serdecznie zapraszam do wzięcia udziału w dniu otwartym Instytutu Historycznego Uniwersytetu Wrocławskiego (23 IV 2021), który, ze względu na pandemię, w tym roku odbędzie się wirtualnie. Szczegółowe informacje w ulotce dołączonej do wiadomości (na kanał YT naszego Instytutu proszę wchodzić bezpośrednio z hyperlinku w ulotce, proszę go nie przeklejać z ulotki).

Wszelkie nowe informacje związane z dniem otwartym pojawiać się będą na stronie FB naszego Instytutu (https://www.facebook.com/events/3927979813906768/).

Pytania (zarówno związane z formą dnia otwartego, jak i kwestiami technicznymi) proszę śmiało kierować na adresy znajdujące się w ulotce.

 

 

“OtWArci! – Studenckie dni otwarte W1 PWr”

Wiążesz swoją przyszłość z architekturą, a decyzję o studiowaniu na najlepszym Wydziale tego typu w Polsce miałaś/eś podjąć po odwiedzinach na Politechnice Wrocławskiej?

Choć konieczność dystansowania się uniemożliwiła nam fizyczne spotkanie, to nie mogliśmy zrezygnować z szansy przedstawienia się potencjalnym studentom. Postanowiliśmy wyjść naprzeciw Waszym potrzebom i w tym roku ponownie organizujemy zdalne dni otwarte, które ruszają 18 kwietnia.

Więcej informacji w wydarzeniu “OtWArci! – Studenckie dni otwarte W1 PWr”

https://www.facebook.com/events/900823483794492