Pięknie piszą o Absolwencie z Norwida

https://wyborcza.pl/7,113768,25400931,istnienie-poszczegolne-i-kosmiczne watki.html?fbclid=IwAR2ElL1tdaetuT16PEeq9HMsJJOYr7s_Ls_hmf31sSfg4-4i7NhfEhPmoVg