Podziękowania dla Jelenia Plast sp.z o.o.

 

Dyrektor Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 2 w imieniu wszystkich abiturientów II Liceum Ogólnokształcącego im. Cypriana Kamila Norwida w Jeleniej Górze dziękuje firmie Jelenia Plast Sp. z o.o. za nieodpłatne przekazanie 150 przyłbic w celu bezpiecznego przeprowadzenia tegorocznego egzaminu maturalnego.

Dziękujemy