DEBATA OKSFORDZKA W NORWIDZIE

Loading

Debata oksfordzka ma długą tradycję. Wywodzi się z zasad debatowania opracowanych na Uniwersytecie w Oxfordzie w pierwszej połowie XIX w.
Zadaniem debaty jest dyskusja nad tezą. Debatują przeciwnicy tezy oraz jej obrońcy. O temacie strony wiedzą wcześniej.
Debacie przewodniczy Marszałek, który prowadzi dyskusję i czuwa nad przestrzeganiem zasad. Ma do pomocy Sekretarza czuwającego nad czasem i kolejnością wypowiedzi. W debacie oksfordzkiej zdecydowanie zabronione jest obrażanie bądź wyśmiewanie Mówców strony przeciwnej i wszelkie inne niekulturalne zachowania.

Uczestnicy debaty

Marszałek – prowadzi całą debatę, czuwa nad jej sprawnym przebiegiem. Jest bezstronny. Do jego obowiązków należy m.in.:

ogłoszenie zasad, jakie zasady obowiązują podczas debaty.
udzielanie głosu poszczególnym uczestnikom (może także przerwać przemowę, w razie naruszenia zasad)
dbanie o przestrzeganie zasad, kulturę słowa i poziom debaty.
decydowanie o udzielaniu głosu publiczności
informowanie o wyniku debaty
Sekretarz – pełni funkcję pomocnika Marszałka. Jest bezstronny. Do jego zadań należy m.in.

dbanie o nieprzekraczanie czasowych ram wypowiedzi
informowanie przez określony znak (ustalony przez Sekretarza) o zbliżającym się końcu przemowy (30 sekund przed końcem)
informowanie przez określony znak (ustalony przez Sekretarza) o upływie czasu wypowiedzi
przeprowadzanie głosowań
Strony debaty

W debacie oksfordzkiej istnieje ścisły podział na 2 grupy: Propozycję i Opozycję. Przedstawiciele Propozycji mają argumentować za tezą, Opozycji – przeciwko.

Istnieje także ścisły podział ról w poszczególnych grupach:

4 mówców po stronie Propozycji, 4 mówców po stronie Opozycji

Pierwsi mówcy (czasem nazywanie liderami) mają za zadanie zdefiniować tezę debaty oraz podać kilka najważniejszych argumentów
Drudzy mówcy mają za zadanie podać nowe argument (rozszerzać argumenty liderów),  mogą także odnieść się do wypowiedzi oponentów
Trzeci mówcy mają za zadanie przede wszystkim podważać argumentację strony przeciwnej,
Czwarci mówcy mają za zadanie przede wszystkim podsumować całą argumentację swojej strony, mogą ewentualnie podać dodatkowe argumenty,
Publiczność

W debacie uczestniczy także publiczność. Może ona zadawać pytania. Może też decydować o wynikach debaty poprzez głosowania. (patrz rozdział: czas na zadawanie pytań; wynik debaty)

Organizacja Sali

Marszałek

Sekretarz

Lider Propozycji

(1 mówca)

Lider Opozycji

(1 mówca)

2 mówca
2 mówca

3 mówca
3 mówca

4 mówca
4 mówca

Publiczność

Organizacja debaty

Pierwszym etapem (po przywitaniu przez Marszałka) zajęcie stron. Obie drużyny znają temat debaty z wyprzedzeniem.
Debatę zawsze rozpoczyna Lider Propozycji. Jako drugi występuje Lider Opozycji. Następnie naprzemiennie wypowiadają się mówcy poszczególnych stron. Debatę zawsze kończy 4 mówca strony Opozycji.
Każdy z mówców ma określoną ilość czasu na swoje wystąpienie (4 minuty).
Po wystąpieniu poszczególnych mówców, mówcy strony przeciwnej, a także publiczność, mogą zadać pytania. Marszałek ogłasza czas na zadawanie pytań (5 minut)- może ten czas wydłużyć.
Po zamknięciu debaty przez Marszałka, Publiczność decyduje o wyniku debaty. (patrz rozdział: wynik debaty)
Czas na zadawanie pytań

Tradycją debat oksfordzkich jest możliwość zadawania pytań lub podawania informacji. Mogą to czynić przedstawiciele stron debaty i publiczność. Zasady dotyczące pytań:

Chęć zadania pytania zgłasza się przez podniesienie po ogłoszeniu przez Marszałka czasu na zadawanie pytań
Pytanie musi być krótka (max 2 zdania)
Głosu osobie zgłaszającej pytanie udziela Marszałek.
Zasady debatowania

Pierwszy mówca, otwierający debatę (lider propozycji) zwyczajowo przedstawia mówców strony własnej i przeciwnej na wstępie swojego wystąpienia.
Mowy rozpoczynają się od krótkiej, grzecznościowej inwokacji skierowanej do marszałka, strony przeciwnej i publiczności np.: “Panie Marszałku, panie Sekretarzu szanowni Oponenci, wspaniała Publiczności” lub “Panie Marszałku, droga Publiczności, szanowni Oponenci”.
Tradycyjnie mówcy zwracają się do siebie na pan/pani, a do Marszałka i Sekretarza „Pani Marszałek/Panie Marszałku” „Pani Sekretarz/Panie Sekretarzu”.
Marszałek powinien podziękować każdemu mówcy za wystąpienie.
Bezwzględnie zakazane są argumenty ad personam, wyszydzanie, ośmieszanie i obrażanie przeciwników. Za takie zachowanie Marszałek odbiera głos w całej debacie.
W czasie wystąpień pozostali mówcy powinni zachowywać ciszę, dopuszczalne jest jedynie porozumiewanie się szeptem.
Wyniki debaty

Po debacie:

Odbędzie się głosowanie dotyczące najlepszego mówcy debaty.

Sposób głosowania zostanie przedstawiony przez Sekretarza.

Link do ankiety: https://goo.gl/forms/Xg3n6Dc5aBPSNr933

What’s your Reaction?
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *