NORWID PRZECIWKO MOWIE NIENAWIŚCI.

Loading

W ramach programu zwiększania społecznej świadomości i wrażliwości zainicjowanego i prowadzonego przez p. pedagog, Beatę Piskor-Świerad odbyły się już w naszej szkole prelekcje nt. świadomego wolontariatu, praw zwierząt oraz miejsca osób niepełnosprawnych w społeczeństwie. W dniu 11.03.2019 gościł u nas dr Jerzy Widerski, starszy wykładowca i kierownik  Zakładu Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej KPSW, członek Zespołu Etyki Słowa Rady Języka Polskiego przy Prezydium PAN, z wykładem na temat mowy nienawiści i etyki języka we współczesnym świecie. Podczas wykładu zostały poruszone kwestie obecnej kondycji językowej ludzi i jej wpływu na ich zachowania.

Profesor Widerski wykazał jak zasób leksykalny kształtuje percepcję otaczającej nas rzeczywistości, jako przykład podał słowo „hejt”, które  w słowniku języka polskiego
z 2005 r. jeszcze nie istniało..

Sam prof. opowiedział o tym, że jego syn przed poznaniem słowa “wagary”, nie miał świadomości, że takie zachowanie może mieć miejsce. Słowo zatem może kreować rzeczywistość, ma moc sprawczą. Można  by nawet posunąć się do twierdzenia, że jeśli coś nie jest nazwane, to nie istnieje. To wszystko wiąże się z funkcją magiczną słowa.

Podstawową jednak funkcją języka jest komunikacja, ale niestety często o tym zapominamy i używamy go jako broni. Słowa mają potężną moc i użyte przeciwko drugiemu człowiekowi mogą wyrządzić wielką krzywdę. Watro o tym pamiętać i mieć na uwadze, że używanie tzw. mowy nienawiści często ma charakter stygmatyzujący, co może prowadzić do wykluczenia społecznego. Nie sztuką jest w sposób pejoratywny i wulgarny wyrażać się o osobach, których poglądy, orientacja seksualna, religia etc. są odmienne od naszych.  Szacunek i empatia to fundamenty,  na których powinniśmy budować swój światopogląd. Tylko w ten sposób będziemy wstanie wykorzenić ze społeczeństwa niszczące go postawy takie jak homofobia, rasizm czy ksenofobia.

Pan profesor poruszył jeszcze jedną ważną kwestię, konkretnie jak język medialny kreuje nasze postrzeganie  przekazywanej treści. Żyjemy w czasach, w których media odgrywają bardzo ważną rolę opiniotwórczą, a tendencyjność przekazywanych treści może stanowić poważne zagrożenie. Często nieświadomie ulegamy technikom manipulacyjnym wykorzystywanym przez środki masowego przekazu i poddajemy się perswazji medialnej. Powinniśmy wyrabiać w sobie zwyczaj krytycznego podejścia do przekazywanych nam treści.

Po wykładzie prof. Widerskiego uczennice Julia Janulewicz i Martyna Piątek z klasy 2e, realizując swój projekt z WOS-u pod opieką p. Agnieszki Uruskiej, zaprezentowały nam sposób na nienawiść występującą w społeczeństwie. Wedle zasady “zło dobrem zwyciężaj”, dziewczyny przedstawiły postawę, w której za punkt wyjścia nie bierzemy negację zła, a propagowanie dobra. Poprzez pozytywną postawę możemy naprawiać społeczeństwo. Zwykły uśmiech lub miłe słowo w codziennej komunikacji może wiele zdziałać. Został też zaprezentowany film z wypowiedziami znanych osób, m.in.  youtuberzy, aktorka, piosenkarz, z radami, jak przyjąć taką postawę “pro”. Jak przypomniała p.Beata Piskor-Świerad asertywność pomaga w tworzeniu przyjaznej przestrzeni do funkcjonowania dla każdego niezależnie od poglądów i upodobań.

Całe spotkanie było bardzo wartościowe i pouczające, na pewno nie jednego skłoniło do refleksji nad swoim językiem i postawą wobec innych, bo nie można zapominać o tym, że po drugiej stronie każdego działania stoi człowiek, taki sam jak my więc mówmy do niego to, co sami chcielibyśmy usłyszeć!

Dawid Bury, kl.2a

What’s your Reaction?
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *