OLIMPIADY HISTORYCZNE I KONKURS SZKOLNY- WEŹ UDZIAŁ !!!!!

Loading

Zachęcamy uczniów naszej szkoły do wzięcia udziału w :

  1. Ogólnopolskiej Olimpiadzie  Historycznej organizowanej  przez Polskie Towarzystwo Historyczne przy finansowym wsparciu Ministerstwa Edukacji Narodowej oraz Kancelarii Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej, we współpracy z Instytutem Pamięci Narodowej.

Warunkiem przystąpienia jest dostarczenie do 05. XI 2018 r. pracy pisemnej .

Wykaz tematów oraz lektur znajduje się na stronie  http://liceum.olimpiadahistoryczna.pl . Informacji udzielają również nauczyciele historii;

  1. Olimpiadzie Solidarności organizowanej przez Fundację Centrum Solidarności, z siedzibą w Gdańsku.

Zakres znajomości materiału dotyczy dwóch dekad historii Polski 1970 –  1990. Konkurs adresowany jest do uczniów klas drugich. Składa się z trzech etapów rywalizacji.  Pierwszy etap Konkursu odbędzie się 26 listopada 2018 roku o godzinie 10.00. Etap szkolny ma charakter testu wielokrotnego wyboru. Czas rozwiązania testu wynosi 60 minut. Punktację zadań przeprowadza się z dokładnością do jedności. Zdobywcy I miejsca na szczeblu ogólnopolskim otrzymują indeks  wyższej uczelni.

Szczegóły na stronie https://olimpiadasolidarnosci.pl oraz u nauczycieli historii;

  1. Konkursie szkolnym – Polska Niepodległa. Będzie przebiegać w dwóch etapach:
  • 8 XI- uczestnicy napiszą test składający się z pytań otwartych,
  • 12 XI- finał, polegający na udzielaniu odpowiedzi ustnych.

Przewidziane są nagrody rzeczowe oraz cząstkowe oceny celujące z historii. Zagadnienia konkursowe dostępne u nauczycieli historii.

What’s your Reaction?
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *