PROCEDURY ZACHOWANIA I POSTĘPOWANIA W GABINECIE PEDAGOGA SZKOLNEGO W CELU ZAPOBIEŻENIA ZAKAŻENIOM WIRUSEM COVID-19.

Loading

Cel wdrażanych procedur w zakresie zapobiegania COVID-19:  Zwiększenie bezpieczeństwa pracowników oraz osób korzystających z działalności pedagoga szkolnego.

  1. W gabinecie nie może przebywać młodzież oraz kadra pedagogiczna, którzy są objęci kwarantanną lub izolacją albo mają objawy choroby zakaźnej.
  2. Pedagog może przyjąć jednocześnie maksymalnie dwie osoby.
  3. W trakcie wizyty w gabinecie obowiązuje zakrywanie ust i nosa maseczką. Wyjątek stanowią osoby, które nie mogą zakrywać ust lub nosa z powodu stanu zdrowia, całościowych zaburzeń rozwoju, zaburzeń psychicznych, niepełnosprawności intelektualnej w stopniu umiarkowanym, znacznym albo głębokim lub osoby mającej trudności w samodzielnym zakryciu lub odkryciu ust.
  4. W trakcie przebywania petentów w gabinecie po upływie pół godziny gabinet będzie wietrzony.
  5. Oczekujący na przyjęcie w gabinecie zachowują dystans społeczny o co najmniej 2 m.
  6. Pomieszczenie wyposażone jest w środek do dezynfekcji.
  7. Po każdej wizycie wszystkie dotykane powierzchnie są dezynfekowane, a gabinet jest wietrzony przez co najmniej 15 min. Osoby przyjmowane są zobowiązane do posiadania i korzystania w trakcie pobytu w gabinecie z własnych długopisów.
What’s your Reaction?
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *